STIGANDE RÅVARUPRISER SKAPAR KRIS

Underleverantörer till de stora industrierna har hamnat i kris till följd av de stigande priserna på stål och oljebaserade produkter. Råvaruprisökningarna på plåt beräknas uppgå till 20 procent i år och priset på oljebaserade produkter väntas stiga 10-20 procent. Eftersom råvarupriserna är cykliska skyddar sig många underleverantörer genom klausuler mot oväntade prishöjningar. Alla kunder går dock inte med på sådana avtal.- Det är en tuff situation vi befinner oss i. Våra kunder inom bilindustrin tar inte några kostnadsökningar i onödan, säger Tommy Boork, affärsområdeschef för Sheet Metal Products på Finnveden.

Dagens Industri, 2000-11-02