SANDVIK 9 MÅN: RESULTATET STEG TILL 4.385 MKR

Sandviks delårsrapport för de nio första månaderna visade ett resultat efter finansnetto på 4.385 miljoner kronor. Detta var något mindre an vad analytiker tidigare hade förutspått. Nettoresultatet blev 2.722 miljoner kronor och vinster per aktie blev 13:20 kronor. Företaget spår en fortsatt god utveckling den närmaste tiden och bolagets tidigare höjda mål om en organisk tillväxt på 6 procent kvarstår.

Nyhetsbyrån Direkt, 2000-11-02