SANDVIK 1 - RAPPORTERAR LÄGRE VINST ÄN VÄNTAT

Reaktionerna på Sandviks vinst föll de flesta analytiker i smaken. På bolagets analytikerträff så uttalade sig koncernchefen Clas-Åke Hedström.- Vi har inte dragit ned på förvärvstakten, vi kommer göra flera mindre förvärv inom alla affärsområden, men främst i fokus är affärsområdet Tooling. Uppskattningsvis ligger storleken på intressanta bolag på mellan 50 till ett par hundra miljoner kronor, säger Clas-Åke Hedström.Sandvik kommer även att arbeta hårt för att öka lönsamheten i Sandvik Speciality Steel. Redan så har Sandvik startat förändringsprogram till en kostnad på 280 miljoner kronor. Detta är tänkt att resultera i förbättringar när det gäller resultatet på 200 miljoner kronor för affärsområdet. Bland annat kommer det handla om personalminskningar.

Reuters Ekonominytt, 2000-11-02