STÅLBRANSCHEN MOT ETT MER NORMALT ÅR 2001

Efter rekordåret i fjol, det bästa på tio år, så förväntar sig den tyska stålindustrin att 2001 blir ett mer normalt år. En tillbakagång på cirka 3 procent, vilket motsvarar cirka 45 miljoner ton, väntas i produktionen. Dock tros välfyllda lager räcka för den beräknade konsumtionsökningen på 3 procent. Den totala världsproduktionen ökade med 7,2 procent till 828,5 miljoner ton.

Handelsblatt, 2001-02-12