KRAFTIGT UPP RAUTARUUKKI

Rautaruukkis resultat före skatt och extraordinära poster för förra året uppgick till 106 miljoner euro. Försäljningen steg med 13 procent till 2.708 miljoner euro. För 2001 spår bolaget en försäljning på 2,9 miljarder euro.

Dagens Industri, 2001-02-13