SANDVIK RATIONALISERAR

När Sandvik Steel i Sandviken genomför förändringar i fjädertrådsproduktionen i syfte att bli effektivare och öka lönsamheten, blir ett 20-tal anställda övertaliga. Lars Pettersson, vd för Sandvik Steel, menar att åtgärden ingår i företagets rationaliseringsplan. Planen innebär att 250 till 300 tjänster avskaffas via olika åtgärdsprogram.Tillverkningen av specialprodukter ska sammanföras med precisionstrådstillverkningen, och därmed kommer viss produktion att flyttas från Mjölby till Sandviken.De anställda som nu står utan arbete kommer att omplaceras till andra avdelningar.

Gefle Dagblad, 2001-02-13