OMSÄTTNINGEN SJÖNK TILL 644 MILJONER EURO

Omsättningen för Rautaruukkis Fundia uppgick under helåret 2000 till 644 miljoner euro. Rörelseresultatet uppvisade en förlust på nio miljoner euro. En omstrukturering av Rautaruukkis Fundia samt av tyska Carl Froh har inletts, en extraordinär kostnad på 25 miljoner euro har reserverats för ändamålet. I februari-mars väntas moderniseringar enligt Fundia wire Divisions utvecklingsprogram att vara färdiga i Koverhar. I Dalsbruk väntas valsverket att gå över till fortlöpande valsning under sommaren.

Nyhetsbyrån Direkt, 2001-02-12