SSAB MÖRKLÄGGER SINA PCB-UTSLÄPP

Frågan är om utnämnandet av Borlänge som bästa miljökommun är relevant, skriver Ragnar Pettersson, medlem i IDUN-gruppen. SSAB:s miljöansvariga skjuter nämligen ständigt problemen framåt i tiden utan att finna lösningar till dem, något de gjort till en trend. Det stämmer inte alls överens med att man samtidigt skriver om miljövänliga tillämpningsprocesser och livscykelresultat i sina produktbroschyrer. I lördagens tidning fanns det en rubrik med titeln "Lägre halter av PCB", i vilken SSAB presenterat en egen undersökning av häckande svart-vita flugsnappare. Undersökningen visade att "det blivit bättre med PCB och andra farliga ämnen". Frågan är huruvida det är riktigt att den som förorenar livsmiljön också på eget initiativ ska undersöka och torgföra den, skriver Pettersson.

Borlänge Tidning, 2001-02-13