DOMSTOLEN BEDÖMER GRANULERINGSANLÄGGNING

SSAB Oxelösund vill investera i en ny granuleringsanläggning, men först måste miljödomstolen säga sitt. Med hjälp av en granuleringsanläggning skulle företaget kunna hålla en jämnare produktion även vid driftsstörningar. Det är dock svårt att säga hur omgivningen skulle påverkas eftersom det finns så få granuleringsanläggningar av den här storleken. SSAB Oxelösund menar att utsläppen är skäliga och störningarna försumbara, men länsstyrelsen håller inte med på alla punkter. Det blir nu miljödomstolens sak att utvärdera och komma med dom den 13 mars. Även om miljödomstolen godkänner granuleringsanläggningen kommer det att dröja innan den byggs, eftersom den närmare 100 miljoner kronor stora investeringen först måste beslutas om i koncernstyrelsen.

Södermanlands Nyheter, 2001-02-14