FRAMÅT I SAMTLIGA AFFÄRSOMRÅDEN

Samtliga affärsområden i Sandvik utvecklades positivt under år 2000. Sandvik Toolings redovisade ett rörelseresultat på 3.135 miljoner kronor. Affärsområdet Mining och Construction nådde upp till ett rörelseresultat på 1.073 miljoner kronor. Sandviken Specialty Steel nådde fram till ett rörelseresultat på 980 miljoner kronor.

Reuters Ekonominytt, 2001-02-16