VINSTEN ÖKADE TILL 5.804 MILJONER KRONOR

Sandvik gjorde en vinst efter finansnetto på 5.084 miljoner kronor vilket kan jämföras med förra årets 5.464 miljoner kronor. Omsättning för år 2000 ökade till 43.750 miljoner kronor. Vinsten per aktie blev 12,10 kronor. Styrelsen föreslår en utdelning på 9 kronor. Företaget spår en lägre efterfrågan från fordons- och konsument områden i Nafta, Däremot verkar försäljningsutvecklingen i Europa och Asien vara stabil.

Reuters Ekonominytt, 2001-02-16