FUSION GER MILJARDVINST

Franska Usinor köper Luxemburgbaserade Arbed och spanska Aceralia för drygt 30 miljarder kronor. Därmed bildas världens största stålbolag. Avsikten med fusionen är att rationalisera verksamheten och sänka kostnaderna. Synergierna i produktion kommer att bli stora och de årliga besparingarna beräknas bli 300 miljoner euro till att börja med för att sedan växa till 700 miljoner euro till 2007, uppger företagen.Enligt Usinors vd Francis Mer kommer fusionen att leda till att enskilda verk läggs ner och att arbetstillfällen försvinner. Neddragningarna kommer dock att bli måttfulla, säger han.

Svenska Dagbladet, 2001-02-20