LEXKOLUMNEN

Efter ett dåligt decennium för den europeiska stålindustrin ser det nu ljusare ut. En eventuell en fusion mellan Usinor, Arbed och Aceralia förebådar exempelvis en ljus framtid, skriver Financial Times. I början av 1990-talet fanns endast 40 procent av den europeiska stålproduktionen i privata händer. I dag har denna siffra stigit till 90 procent. Störst statlig ägo finns i Arbed, men en fusion med Usinor skulle öka möjligheten att minska det statliga ägandet, skriver Financial Times.

Financial Times (GB), 2001-02-17