STÅLFUSION ÖVERTYGAR BÖRSEN

Fusionen mellan de europeiska stålkoncernerna Usinor, Arbed och Aceralis får ett gott mottagande både av konkurrenter och marknaden. Den väntade kapacitetsreduceringen kan vara positivt för hela stålbranschen. Fusionen innebär besparingar i miljardklassen, dock så har inga närmare detaljer presenteras om vilka verk som kan vara aktuella för nedläggningar. Den nya ståljätten blir nu störst i världen när det gäller antal produktionston per år.

Handelsblatt, 2001-02-20