SANDVIK LÄMNAR MEXIKO

Sandvik Mining and Construction, SMC, kommer att stänga sin tillverkning av sänkborrningsverktyg i Mexiko. Verksamheten ska nu flyttas till Sandviken. Tjugo nya arbetstillfällen kommer i och med flytten att skapas i Sandviken.- Vi gör den här åtgärden för att skapa färre och större produktionsenheter. Det här är ett led i vår strategi för att öka produktiviteten och därmed förbättra konkurrenskraften. Vi har haft an fakturering på 100 miljoner i Mexiko och vi räknar med att uppnå till minst samma grad i Sandviken, säger Anders Ilstam, VD för SMC.

Gefle Dagblad, 2001-02-21