THYSSEN-KRUPP FÖRBLIR ENSAMMA I EUROPA

Den planerade fusionen mellan Usinor, Arbed och Aceralia kan innebära ett nytt bakslag för Thyssen-Krupp-koncernen. Trots allt bedyrande om motsatsen är det tydligt att Thyssen-Krupp är intresserat av att samarbeta med Usinor och företagen har tidigare varit i förhandlingar om ett samgående. Istället ser det nu ut som om Thyssen-Krupps fusionsplaner går om intet. Branschexperter räknar med att tre globalt agerande stålföretag kommer att dominera i Europa på medellång sikt, med Thyssen-Krupp som den tredje största aktören.

Handelsblatt, 2001-02-19