SVENSKT STÅL BITER HÅRDARE

Enligt Sandvik Steels forskningschef Tomas Thorvaldsson pågår det ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom stålindustrin och det krävs motsvarande utveckling på designområdet så att man kan ta tillvara de nya möjligheterna. Man har tagit fram nya stålmaterial för det medicinska området och det medför att man kan göra implantaten mindre och ändå tillräckligt starka. Andra områden där man ligger långt framme med de nya stålsorterna är på elektronikområdet och inom kraftöverföring.

Vi-Direkt Nr. 1, 2001-02-21