EUROPEISK STÅLSAMMANSLAGNING KAN INGJUTA LIV I BRASILIANSKA STÅLBRANSCHEN

Analytiker menar att brasilianska företag som kontrolleras av Usinor och Arbed kommer att dra nytta av den planerade fusionen mellan deras huvudbolag. Företagen kommer tjäna på att vara delar i en större grupp. Trots detta så är det inte troligt att det blir en sammanslagning av Belgo-Mineira, Arbeds dotterbolag, och Acesita Usinors dotterbolag.

Reuters Int. Ekonominytt, 2001-02-20