ÖJEBYFÖRETAG MED 100 JOBB I SIKTE

Accra Teknik AB i Öjebyn har nu fått 26 miljoner kronor i nytt ägarkapital. Pengarna kom från Metallica, Atle Ventures och Industrifonden. Accra Teknik framställer fordonskomponenter med en helt ny tillverkningsteknik. Företaget använder sig av ett nytt sätt att tillverka komponenterna, vilket resulterar i högre hållfasthet och lägre vikt än ordinärt presshärdat stål. Det är vid härdningen som stålet får sin extrema hållfasthet. Intresset är mycket stort från i stort sett alla fordonstillverkare och framtidsutsikterna är ljusa. Idag jobbar 18 personer på Accra Teknik AB.

Piteå-Tidningen, 2001-02-21