OUTOKUMPU STEELS RESULTAT STEG TILL 241 MILJONER KRONOR

Outokumpu Steel redovisar ett resultatet efter finansnetto på 241 miljoner euro för år 2000. Nettoresultatet uppgick till 101 miljoner euro och nettoomsättningen uppgick till 1.177 miljoner euro. Rörelseresultatet uppgick till 246 miljoner euro.Av Outokumpu Steels bokslut framgår det att AvestaPolarits styrelse föreslår en utdelning på 0:15 euro per aktie för AvestaPolarits aktieägare.

Nyhetsbyrån Direkt, 2001-02-22