STÅLTJÄNSTEMÄN FICK NYTT LÖNEAVTAL

Sif-tjänstemän verksamma inom stål- och gruvindustrin, cirka 11.000, har tecknat ett nytt löneavtal. Avtalet ligger på liknande nivåer som andra avtal inom industrin. Det nya avtalet resulterar i löneökningar på sju procent fram till 2004. Garantilönen höjs samtidigt som en förkortad arbetstid på tre dagar tillkommer.

TT, 2001-02-22