STÅLBYGGANDET LYFTER MED HJÄLP AV IT

I Stockholm anordnades den 33.e Stålbyggnadsdagen med sammanlagt 275 deltagare. Stålbyggnadsinstitutet, SBI, kunde bland annat berätta om internationella- och nationella projekt som pågår. Det uttrycktes även en viss oro för att allt mindre resurser går till forskning och utbildning inom stålbyggnadsområdet. Bland annat är stålbyggnadsprofessurerna både på Chamlers och KTH i fara. SBI menade att man kommer få spela en allt viktigare roll när det gäller att tala för att forskningspengar går till byggtekniska områden. Många av föredragen handlade annars om hur IT förvandlar verksamheter både i stålbyggnadsverksamheten och på byggarbetsplatser.

Svensk Bergs- & Brukstidning Nr. 1, 2001-02-22