THYSSENKRUPPS ORDFÖRANDE AVGÅR FÖR ATT FÅ ETT SLUT PÅ MAKTKAMP

Efter en längre tids maktkamp i styrelserummet avgår nu ThyssenKrupps ordförande Heinz Kriwet. Företagets andre vd, Gerhard Cromme tar hans plats. Bråket har i stor utsträckning rört systemet med dubbla poster i företagsledningen, som var ett resultat av fusionen mellan Thyssen och Krupp. Det kommer nu bli möjligt för företaget att slimma ledningsfunktionerna. ThyssenKrupp har tidigare aviserat att vinsten inte kommer att överstiga 1999 och 2000 års nivåer, på grund av den globala ekonomiska försvagningen.

Financial Times (GB), 2001-03-03