USINOR BERÄKNAS REDOVISA POSITIVA SIFFROR

Analytiker bedömer att Usinor kommer redovisa en nettovinst på upp till 805 miljoner euro för år 2000, vilket ska jämföras med en förlust på 178 miljoner euro år 1999. Analytiker efterfrågar dessutom mer fakta om de kostnadsnedskärningar och sparåtgärder som väntas följa fusionen mellan Usinor, Arbed och Aceralia.

Reuters Int. Ekonominytt, 2001-03-05