9,5 MILJONER TILL NYA INDUSTRIPROJEKT

I Dalarna har 25 företag i plåtbranschen bildat ett nätverk runt de stora stålföretagen; SSAB Tunnplåt och Avesta Sheffield. Projekt Nätverk Tunnplåt startade för två år sedan och nu vill man satsa ytterligare i tre år på detta sociala nätverk. Nätverket sammanbinder kompetens och specialister på olika plåtföretag, vilket skapar möjlighet att konkurrera om större affärsprojekt. - Alla är nöjda och man vill gå vidare. Nu kommer insatserna att handla om marknadsföring bland annat på olika mässor , säger näringslivschefen, Hans-Gunnar Jonsson.

Dala-Demokraten, 2001-03-06