NY MILJÖVÄNLIG TEKNIK FÖR FÖRETAG

SSAB:s och Avesta Sheffieldssatsning på håghållfast stål har framgång. Inom hydroformning, som går ut på att man på olika sätt kan omforma plåt, rör eller profiler med hjälp av vätska, har man hittat nya tekniska lösningar. Hittills har bara kapitalstarka företag haft råd att använda tekniken då maskinutrustningen varit väldigt dyr. Nu har den nya tekniken drastiskt förändrat möjligheterna att hydroformera. IUC Dalarna har ett licensavtal för en patenterad konstruktion av klampverktyg som kan användas vid hydroformering. Den nyare tekniken är billigare och miljövänlig då formningen sker med vatten. Man kan med den nya metoden skapa ett mycket högt tryck, vilket är att önska vid formning av höghållfasta material. IUC:s projektledare Kenneth Lindgren tror att alla företag i plåtbranschen kan är potentiella användare av den nya tekniken. Det första året ska det finnas en prototypmaskin i Högskolans lokaler. Man ska där ha möjlighet att testa olika formningsmetoder. Lindgren hoppas också att högskolan startar en universitetsutbildning i ämnet. Han vill genom licensavtalet hålla kunnandet kvar i Dalarna.

Dala-Demokraten, 2001-03-06