BOEHLERLEDNING NEKAR UTFÖRSÄLJNINGSSAMTAL

Ledningen för det österrikiska ståltillverkaren Boehler-Uddeholm AG dementerade de uppgifter som talade om att konkreta förhandlingar pågick gällande den fjärdedel av företaget som ägs av staten. Boehlers talesman Randolf Fochler förklarade att regeringens privatiseringsprogram som gäller tills 2003 inte omfattade en försäljning av andelen i Boehler.

Reuters Int. Ekonominytt, 2001-03-07