KOBE STEEL I SAMTAL MED EUROPEISK STÅLBOLAG

Den femte största ståltillverkaren i Japan, Kobe Steel Ltd, meddelade på tisdagen att man inlett förhandlingar om en allians med en europeisk ståltillverkare.

Reuters Int. Ekonominytt, 2001-04-17