STÅLPRODUCENTER I EU OROAS AV MÖJLIGA AMERIKANSKA IMPORTRESTRIKTIONER

Bråket mellan USA och EU om stålimportrestriktioner i USA fortsätter. Eurofer, som representerar den europeiska stålindustrin, uttryckte på tisdagen sin oro över de påtryckningar som den amerikanska staten utsätts för när det gäller införandet av ett begränsande av stålimporten till USA Den nya administrationen i USA försöker hjälpa den amerikanska stålindustrin att återhämta sig från en finansiell kris. Eurofer menar att framtida importrestriktioner kommer påverka amerikanska konsumenter samtidigt som hela världsmarknaden för stål destabiliseras.

Reuters Int. Ekonominytt, 2001-04-17