FÖRSÄLJNING AV NORZINK FRÅN KLARTECKEN FRÅN MYNDIGHETER

Boliden säljer sin andel i det norska smältverket Norzink till Outokumpu. Försäljningen har godkänts av berörda myndigheter och Outokumpu betalar 180 miljoner dollar.

Reuters Ekonominytt, 2001-04-17