BEKAERT KÄNNER TILLFÖRSIKT TROTS NEDGÅNGEN I DEN AMERIKANSKA EKONOMIN

Belgiska stålbolaget Bekaert meddelade på tisdagen att de fortfarande tror att de kommer att uppnå de resultat som förutspåtts, trots nedgången i den amerikanska ekonomin. VD Paul Buysse tror visserligen efterfrågan på den amerikanska marknaden kommer att sjunka något, men uppger att bolagets ansträngningar under den senaste femårsperioden har gjort att de är mindre sårbara för konjunkturnedgångar.

Reuters Int. Ekonominytt, 2001-04-17