ALLEGHENY TECHNOLOGIES KVARTALSRAPPORT

Det amerikanska stålbolaget Allegheny, en konkurrent till AvestaPolarit, redovisar ett nettoresultat på åtta cent per aktie för årets första kvartal, vilket överensstämmer med marknadens förväntningar. Bolagets försäljning uppgick till 542,5 miljoner dollar jämfört med 625,4 miljoner i fjol.

Ticker, 2001-04-18