KOBE SAMARBETAR MED LUCCHINI

Japans femte största ståltillverkare, Kobe Steel, och italienska Lucchini Group, med anställda i Italien, Frankrike, Polen, Sverige och Storbritannien, har kommit överens om ett tekniskt utbyte beträffande stålprodukter för bilar. Biltillverkarna har en tid pressat ståltillverkarna att få ner produktpriserna, och storskaliga lösningar inom stålindustrin har blivit allt vanligare till följd av detta. Med denna allians hoppas företagen bli mer effektiva och få ner priserna på marknaden där råvarupriserna just nu är höga.

Financial Times (GB), 2001-04-18