FUSIONSVÅG NÅR JAPAN

NKK och Kawasaki meddelar att de går ihop och bildar Japans största och världens näst största ståltillverkare. Detta sker endast månader efter att Usinor/Aceralia/Arbed bildade världens största stålbolag. Fusionstrenden är stigande vilket kan komma att stärkas av denna fusion. En anledning till fusionerna inom stålindustrin är prisutvecklingen på stål. Stålindustrin är trots en del större sammanslagningar fortfarande spridd. Vad gäller svensk stålindustri finns spekulationer angående en eventuell sammanslagning av finska Rautaruukki och SSAB.

Affärsvärlden Nr. 16, 2001-04-19