RESULTAT PÅ 373 MKR VÄNTAS

Sju analytiker bedömer att SSAB kommer redovisa ett resultat efter finansnetto på 373 miljoner kronor för de tre första månaderna detta år. Denna prognos kan jämföras med ett resultat på 478 miljoner kronor för motsvarande period förra året. Det råder en stor osäkerhet och prisutvecklingen för bolagets högförädlade produkter kommer vara intressanta för marknaden.

Nyhetsbyrån Direkt, 2001-04-19