NYTT SAMARBETE FÖR PREVAS

IT-bolaget Prevas och Sandvik har slutit ett ramavtal om samarbete gällande IT-tjänster. Redan 1988 inleddes samarbetet genom att Prevas levererade IT-tjänster till Sandvik Coromat, men nu utökas samarbetet till hela Sandvikkoncernen. Prevas vice VD Per Tillaeus ser samarbetet som ytterst viktigt.

Vestmanlands Läns Tidning, 2001-04-20