FUNDIA SPARAR IN PÅ LÖNERNA

Av Rautaruukkis årsberättelse framgår att Fundiakoncernen i år ska spara in ungefär 20 procent i lönekostnader. Fundia drar ner sitt rörelseresultat med 80 miljoner kronor och går alltså i likhet med föregående år med stark förlust. Av årsberättelsen framgår det att "saneringsåtgärderna vidtas under år 2001. Den förbättrade kostnadseffektiviteten väntas ge utslag redan i resultatet för år 2002"

Östgöta Correspondenten, 2001-04-20