EUROPEISKT ROSTFRITT STÅL STÅR SIG BÄST

Tack vare arbetet med att skapa en europeiskt standard för rostfritt stål så är det i dag mer kostnadseffektivt än det amerikanska. Arbetet började för tio år sedan. - Det ger trygghet åt kunden, de vet vad de får. Standardiseringsarbetet har också gjort att materialet har utvecklats och att vi har fått ett mer kostnadseffektivt sätt att arbeta med materialet, säger Jan Jonsson, ansvarig för standardiseringsverksamheten inom Avesta Polarit.

Verkstadstidningen, 2001-04-18