SSAB SPÅS MINSKA VINSTEN TILL 353 MILJONER KRONOR

Reuters sammanställning av åtta analytikers prognoser visar att SSAB:s vinst det första kvartalet spås minska till 353 miljoner kronor jämfört med 478 miljoner kronor samma period förra året. Vinsten efter finansnetto spås minska för hela året till 918 miljoner kronor, vilket kan jämföras med förra årets vinst på 1.870. Företagets omsättning spås en ökning, medan aktievärdet antas sjunka till 6,1 kronor.Några av de analytiker Reuters talat med anser att 2001 är ett mellanår med försämrade vinstmarginaler. En förbättring till 2002 är förväntad och av de fem analytikerna som givit rekommendationer menar fyra att man ska köpa eller öka. Delårsrapporten presenteras den 24 april.

Reuters Ekonominytt, 2001-04-23