ACERINOX 1 KV: RESULTATET SJÖNK TILL 20,1 MILJONER EURO

Det spanska stålbolaget Acerinox redovisar ett nettoresultat på 20,1 miljoner euro för årets första kvartalet. Resultatet för motsvarande period 2000 var 83,7 miljoner euro. Analytikerna hade väntat sig ett resultat på ca 35 miljoner euro. Försäljningsminskningen var 2 procent. Orsaken till det försämrade resultatet uppges vara lägre stålpriser.

Nyhetsbyrån Direkt, 2001-04-27