CORUS: SPÅR VISS ÅTERHÄMTNING STÅLPRISET ANDRA HALVÅRET 2001

Brian Moffat, styrelseordförande i Corus, sade vid bolagsstämman att man väntar sig att stålpriserna ska återhämta sig något från de låga nivåer de är på idag. Efterfrågan på stål är dock låg i Storbritannien och USA. Dock så verkar efterfrågan vara starkare på den europeiska kontinenten.

Nyhetsbyrån Direkt, 2001-04-27