AMERIKANSKA STÅL KÖPARE KÄMPAR MOT FÖRSLAG ATT BEGRÄNSA STÅL IMPORT

En gräsrotsorganisation för konsumerande industrier arbetar för att stoppa den amerikanska stålindustrins försök att begränsa den mängd billigt utländskt stål som får importeras, ett förlag som för närvarande övervägs av president George W. Bush. Consuming Industries Trade Action Coalition förväntas släppa en rapport som visar att fem gånger fler jobb är i farosonen i stålkonsumerande industrier än i ståltillverkande industrier, om förslaget går igenom.

The Wall Street Journal Europe, 2001-04-30