MÅNGSIDIGT STÅL

Sverige är världsledande när det gäller utveckling av stål. Denna position har industrin nått fram till genom kompetent arbetskraft och högteknologiska maskinresurser. Varje år investeras cirka 800 miljoner kronor på forskning och utveckling, vilket motsvarar ungefär två procent av den svenska stålindustrins totala omsättning. Denna satsning resulterar i att de svenska stålföretagen kontinuerligt lanserar nya stålprodukter.

Sweden International Nr. 1, 2001-05-02