EUROPEISK STÅLAFFÄR KOMMER NÄRMARE

Fusionen mellan Arbed, Aceralia och Usinor har nu kommit ett steg närmare att godkännas av det europeiska konkurrensverket. Anledningen är att företagen erbjudit att sälja av vissa delar för att inte bli för dominerande inom särskilda områden. Men ett godkännande av konkurrensverket är inte tillräckligt för att affären ska kunna genomföras utan sen måste alla 20 kommissionärerna godkänna den. Kommissionen och företagen avböjer att kommentera ärendet.

Financial Times (GB), 2001-11-02