SANDVIK: KVARTALSVINST PÅ 1.371 MKR VÄNTAS

Analytikerna väntar sig positivt resultat från Sandvik även för tredje kvartalet. Enligt sammanställning av prognoser från ett antal analytiker blir resultatet 1.371 miljoner kronor. Förväntningarna är höga på kassaflödet och troligtvis har kapital frigjorts från rörelsekapitalet. Sandvik höjde sitt mål för organisk tillväxt till sex procent förra året och analytikerna tror att man kommer möte målet. Rapporten presenteras fredagen den 9 november.

Nyhetsbyrån Direkt, 2001-11-02