AMERIKANSKA STÅLFÖRETAG OCH STÅLARBETARE VILL HÖJA TULLARNA

Amerikanska stålföretag och stålarbetare kommer föreslå tullar på upp till 50 procent på större delen av den amerikanska stålimporten. Rekommendationen ska lämnas till USAs International Trade Commission. Anledningen är att inhemska producenter ska få tid att omstrukturera. I förslaget ingår även att inkomsterna från de höjda tullarna ska gå till den inhemska industrin om de börjar strukturera om verksamheten. Förslaget har väckt oro hos USAs handelspartners, däribland EU som hotar med att bestrida alla importrestriktioner i WTO. Även den amerikanska tillverkningsindustrin och importörer är kritiska till att höja tullarna. Det kommer enligt dem leda till ökade priser för konsumenterna.

Reuters Int. Ekonominytt, 2001-11-02