SSAB I OXELÖSUND NYINVESTERAR

En ny härdningslinje finns på SSAB i Oxelösund och projekteringen har gjorts av den egna personalen. I projektet har det också ingått att uppföra en separat terminalbyggnad för sortering och byggande av leveransklara plåtstaplar. SSAB var för ett par decennier sedan konkurshotat men har idag vänt den trenden och har numera en stor kundstock. Företaget är specialiserat på seghärdat stål och är idag den enskilt störste tillverkaren i världen av den produkten. Marknaden växer dessutom med cirka sju procent årligen. Investeringarna inom SSAB går på cirka 750 Mkr och under 2002 kommer verksamheten att utökas ytterligare då fler arbetsskift införs. Anläggningen kommer att vara fullt utnyttjad under 2005.

Svensk Leverantörstidning Nr. 809, 2001-11-05