MYCKET OSÄKER MALMMARKNAD

Stålmarknaden är nu mer osäker än någonsin. När stål- och malmmarknaderna rasade ihop gjorde LKAB-ledningen en kraftig inbromsning, som hittills går enligt planerna, berättar Anders Furbeck, informations- coh kvalitetsdirektör vid LKAB. Svackan för stålbolagen i USA är mycket djup. I Europa är läget inte fullt så mörkt, vilket är glädjande för svensk råstålsproduktion. Kanske kan LKAB också hitta kunder i Kina, världens störst råstålsproducent, som har järnmalm av låg halt och som importerar från Brasilien och Australien.

Norrbottens-Kuriren, 2001-11-06