"SUNDBERGS KONKURS TVEKSAM"

Anders Ullberg, SSABs vd och koncernchef tillbakavisar Metallrepresentanten Bert Johanssons påstående om att SSAB förlorar pengar på grund av uteblivna leveranser av råstål till Inexa Profil.- Vi gjuter det till ämnen som vi själva valsar till plåt eller säljer på den öppna marknaden. Det ger oss bättre förtjänst än det avtal vi hade med Inexa Profil, säger Anders Ullberg.Han säger vidare att Karl-David Sundberg har jobbat bra men att Inexa Profil förlorade nästan 400 kronor per ton färdig produkt, medan SSAB tjänar 350 kronor per ton. Anders Ullberg anser att Karl-David Sundberg utnyttjat konkurslagstiftningen på ett tveksamt sätt och prioriterat sina fordringar.

Dagens Industri, 2001-11-08