SSAB ÖVERVÄGER ATT STÄMMA SUNDBERG

Tre dagar efter det att Inexa Profil gick i konkurs skulle företaget ha betalt en räkning på 40 miljoner till SSAB. Totalt uppger SSAB i sin delårsrapport att man förlorat 57 miljoner på Inexas konkurs. Om räkningarna hade betalats innan konkursen hade inte Karl-David Sundberg kunnat få ut lika mycket ur företaget. Nu menar SSAB att Inexa Profil egentligen inte var på obestånd när konkursen gick igenom. De rättesnören som finns för konkurser säger att om halva aktiekapitalet är förbrukat så ska konkursen genomföras. Men Inexa hade hela sitt aktiekapital kvar och det rådde ingen brist på likvida medel. Risken finns nu att ärendet går till rättegång. Karl-David Sundberg menar att avvecklingen av konkursboet kan ge pengar till de som väntar på det. När anläggningen säljs blir det troligtvis en hel del pengar.

Norrbottens-Kuriren, 2001-11-08